Betingelser for tilmelding
§1 TILMELDING
Tilmelding på forløb eller fysioterapi er personligt, og kan ikke benyttes af andre end den tilmeldte. Ændringer i persondata opgivet ved tilmelding kan ske ved henvendelse til kontakt@moveviborg.dk

§2 VARIGHED

Tilmelding på forløb følger den oplyste periode, som tilmeldte har tilmeldt sig på. Forløbet er bindende indenfor den tilmeldte træningsperiode. På holdforløb vil der ikke blive kompenseret, hverken økonomisk eller i form af andre behandlinger, for træningssessioner, hvor den tilmeldte uanset grundt, ikke er mødt. Det er tilmeldtes ansvar at gøre brug af de tilmeldte træninger.

§3 BETALING
Move Viborg I/S modtager betaling med Visa-Dankort, Visa og Mastercard.
Din plads på forløbet er reserveret, når betalingen er gennemført. Din tilmelding er bindende efter betaling, og det er ikke muligt at fortryde eller få refunderet betalingen. Ved tilmelding betales det fulde beløb for et forløb fremadrettet. Din tilmelding er personlig og kan ikke videresælges til anden side. Betalingen finder sted ved din tilmelding.

§4 FORTRYDELSESRET OG AFLYSNING
Din tilmelding er bindende efter betaling. Der er ingen fortrydelsesret ved køb af træningsforløb.
Der ydes ikke økonomisk eller anden kompensation ved sygdom, skader, barsel, flytning eller andre personlige forhold som måtte være til afbrydelse for dit træningsforløb.

§5 PERSONER UNDER 18 ÅR/UMYNDIGGJORTE PERSONER
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan et medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning.

§6 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Move Viborg. Move Viborg tager ikke ansvar for personskader på en deltager som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§7 ÆNDRINGER I TRÆNINGSFORØB
Vi tager forbehold for aflysninger af planlagte træninger grundet sygdom blandt trænerne.
Ved aflyst træningssession vil der kompenseres med en alternativ træningsdag, på en senere dag og tid valgt af Move Viborg. Der ydes ikke økonomisk eller anden træningsmæssig kompensation for aflyst træning.

I tilfælde af COVID-19 restriktioner, der forhindrer os i at afvikle træningsforløbet, vil forløbet blive udsat til et senere tidspunkt. Der ydes ikke økonomisk refundering eller kompensation i tilfælde af yderligere COVID-19 restriktioner.

Vi tager forbehold for at deltagerantallet kan variere og at der i nogle tilfælde kan forekomme grupper på færre eller flere deltagere end det angivne deltagerantal ved tilmelding.

§8 VÆRDIGENSTANDE
Move Viborg bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§9 SAMTYKKE OG BEHANDLING AF PEROSNOPLYSNINGER
Vi er lovmæssigt forpligtet til at føre journal som autoriseret fysioterapi.

Personoplysninger som vi journalfører omfatter følgende:
• Navn
• E-mail adresse og adresse
• Kontaktinformation
• CPR-nummer
• Aktuelle og tidligere helbredsoplysninger
• Oplysninger om livsstil, familie- og arbejdsmæssig forhold, medicin, kosttilskud mm.
• Vejledning i behandling og/eller træningsøvelser

Nærmere regler for journalføring findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af dine personoplysninger

Du kan altid trække dit samtykke tilbage, ønske oplysninger slettet eller få indsigt i disse. Dette kan du gøre ved at kontakte os på kontakt@moveviborg.dk

Tavshedspligt

Vi har jf. Sundhedslovens kapitel 9 § 40 tavshedspligt. Videregivelse af helbredsoplysninger udenfor Move Viborg må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter Sundhedsloven videregives oplysninger uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. Nærmere regler findes i Sundhedslovens kapitel 9.

Opbevaring af oplysninger

Dine oplysninger opbevares forsvarligt i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum for 10 år fra sidste journalnotat.
Vi opbevarer desuden oplysninger til brug for afregningsformål så længe det er nødvendigt af hensyn til bogføring.
Ved tilmelding accepterer du at, vi opbevarer og journalfører jf. persondatalovens §7 og §8. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynet.

§10 FOTOGRAFERING OG ANDVENDELSE AF BILLEDER
Du giver samtykke til, at der må tages billeder under træningerne, som må deles på sociale medier eller benyttes til markedsføring. Ønsker du ikke at være med på billederne, skal du oplyse dette.